Våra vatten

Vi har 3 sjöar som vi regelbundet sätter ut öring och regnbåge i.

Övriga sjöar har naturliga bestånd

Sjö Fiskslag Regler Kommentarer med länkar till resp. sjö
Härnen Öring, regnbåge, abborre Spinn, mete, flugfiske, ismete Familj- och handikappvänlig-
Holmsjön Öring, regnbåge, abborre Flugfiske, ismete För flugfiskaren
Långsjön Öring, regnbåge, röding Spinn, mete, flugfiske, ismete Natursjön
Kroksjön, St. Mörtsjön, Lommilampi Öring, abborre Spinn, mete, flugfiske, ismete