Våra vatten

Vi har 3 sjöar som vi regelbundet sätter ut öring och regnbåge i.

Övriga sjöar har naturliga bestånd

Sjö Fiskslag Regler Kommentarer med länkar till resp. sjö
Härnen Öring, regnbåge, abborre Spinn, mete, flugfiske, ismete Mest tillgänglighetsanpassad av sjöarna
Holmsjön Öring, regnbåge, abborre Flugfiske, ismete Tillgänglighetsanpassad
För flugfiskaren
Långsjön Öring, regnbåge, röding Spinn, mete, flugfiske, ismete Tillgänglighetsanpassad
Kroksjön, St. Mörtsjön, Lommilampi Öring, abborre Spinn, mete, flugfiske, ismete Natursjöar