<<Tillbaka

Härnen

Här finns bl.a. en stor brygga med staket som är tillgänglig för alla.

Det finns även flera vindskydd med eldstäder till. Ved får du ta med själv om du vill elda vid någon av sjöarna.

I Härnen är det tillåtet att fiska från flytring.